Škola uspořádala tuto malou slavnost pro děti i rodiče v reprezentativních prostorách Muzea Těšínska
v Karviné–Fryštátě.