Město bude muset při stavbě vstupovat také na soukromé pozemky a k tomu potřebuje souhlas jejich majitelů. Někteří to však odmítají, čímž může být celá akce ohrožena.

V uplynulých týdnech probíhala v Orlové veřejná projednání s občany, jichž se tato problematika dotýká.

Úředníci rozdali či rozeslali 630 smluv o zřízení věcného břemene, přičemž 316 vlastníků pozemků s jeho realizací souhlasilo. 50 jich vyjádřilo písemný nesouhlas či podalo protinávrh a zbývající vlastníci dosud nereagovali.

Důvody pro nesouhlas jsou různé. Někteří mají na pozemcích vysázené ovocné či okrasné stromky, postavený plot či vybudovaný bazén.

„Jiní se mylně obávají, že zřízením věcného břemene se jim znehodnotí pozemek a oni ho nebudou moci výhodně prodat. Další zdůvodňují svůj nesouhlas sousedskými spory či nespokojeností s třímetrovým ochranným pásmem v místě stavby,“ vysvětluje Martina Szotkowská z odboru rozvoje a investic.

„Souhlas vlastníků pozemků je však pro realizaci kanalizace nezbytný,“ argumentuje starosta města Jiří Michalík.

Podle úředníků by si majitelé pozemků měli uvědomit důsledky svého počínání. Pokud městu nedovolí vést trasu kanalizace přes své pozemky, bude se muset hledat náhradní trasa, která může být delší a výstavba kanalizace se prodraží. „V konečné fázi se může stát, že se některé větve budou muset škrtat,“ tvrdí starosta s dodatkem, že s nesouhlasem mohou tito vlastníci dostat do problémů nejen sebe, ale i své spoluobčany.

Předběžné náklady na odkanalizování okrajových částí města představují částku nejméně ve výši 270 milionů korun, což zdaleka překračuje možnosti města.

„Máme však neopakovatelnou příležitost pokusit se o vybudování tohoto díla za spoluúčasti prostředků z Evropských strukturálních fondů. Jsme rozhodnuti projekt kanalizace realizovat za každou cenu, neboť není jiné cesty. A bude záležet jen na občanech a jejich vstřícnosti, do jaké míry se nám to podaří,“ zdůraznil starosta.

Pokud lidé nevyužijí možnosti k napojení na kanalizaci, dá se očekávat, že se po roce 2010 projeví zvýšený počet kontrol na zjištění způsobu likvidace odpadních vod. „V případě, že bude prokázáno porušení zákona, může být majiteli nemovitosti uložena pokuta až do výše 50 tisíc korun,“ říká starosta.

Kanalizace byla také jedním z hlavních bodů nedávného jednání Osadního výboru Výhoda. Lidé si tam vyslechli potřebné informace od starosty města i zástupkyně firmy, která se akcí zabývá.

Některým obyvatelům Orlové se nelíbí, že s nimi nejprve nejednalo přímo město.

„Ten postup je trošku nešťastný. Kdyby nejdříve začalo jednat město a pak až cizí firma, mělo by to vše mnohem důvěryhodnější ráz, než když za vámi přijdou jednat o věcném břemenu na vašem pozemku úplně cizí lidé. To mohlo někomu vadit a přijít divné,“ říká část lidí, kterých se tato problematika bezprostředně dotýká.