Šetření provedli celkem v 23 provozovnách na území celého Moravskoslezského kraje, přičemž devíti majitelům provozoven udělili pokutu. „Zaměřili jsme se hlavně na čistotu míst, na uložené a skladované suroviny jako kornoutky a podobně. Dále na spotřební lhůty a teploty skladované zmrzliny,“ uvedla ředitelka Krajské hygienické stanice Ostrava Helena Šebáková.

Nejčastěji porušovali zmrzlináři čistotu v provozovně. „Zjistili jsme špinavé podlahy, zdi, regály, zastříkané a pošpiněné omyvatelné závěsy směsí pro výrobu zmrzliny a špinavé prostory pro uložení náčiní pro prodej zmrzliny,“ sdělila Šebáková.

Kontroloři také v provozovnách našli směs na zmrzlinu položenou na záchodě personálu, v mezerách mezi lednicemi smetí a papírky z cigaret, krabice s kornoutky uložené na zemi. „V jednom stánku stál vedle kanystrů s koncentrátem na výrobu zmrzliny otevřený insekticidní přípravek proti mravencům.

Tyto závady byly zjištěny v 9 provozovnách,“ dodala Šebáková.

Výjimkou nebyli ani prošlé směsi či suroviny, v jednom případě byla směs na zmrzlinu po zvlhnutí úplně zatvrdlá.

Při kontrole se také zjistilo, že většina prodávajících nedbá nejen o provozovnu, ale také o svou hygienu. Prodavačky měly nalakované nehty a prsteny na rukou. „Personál nepoužíval ochranný oděv a v době směny neměli zaměstnanci u sebe ani zdravotní průkaz,“ přiblížila Šebáková.

Z výsledků kontrolní akce lze podle ní konstatovat, že prodeji zmrzliny není ze strany prodavačů věnována náležitá pozornost, přitom se jedná o pokrm konzumovaný zejména těmi nejmenšími – dětmi.

Hygienička všem kupujícím doporučuje, aby si všímali při koupi zmrzliny zejména čistoty stánku, jak je čistý oděv prodávajícího, či toho zda obsluha při prodeji nemanipuluje bez pomůcek jak s kornoutky, tak s přijímanými penězi.