Při kontrolním dni s tím byl seznámen náměstek primátora Zdeněk Osmanczyk, který důvody stavařů uznal. „Nejedná se o žádné zásadní prodlevy. Ale je fakt, že se jedná o nepředvídané okolnosti, které nemohl nikdo tušit. Co se týká přeložení železničního výstražného značení, budeme se snažit vstoupit v jednání s Českými drahami, aby vyšlo projektu co nejdříve vstříc,“ řekl na problémovém místě Osmanczyk.

Železniční semafor musí být přesunut o tři metry, což lze provést jen se souhlasem vedení drah. Stavaři se bojí liknavého přístupu úředníků a pomoc města vítají.

Druhý problém vznikl v blízkosti železničního přejezdu s kanalizací. Ta se bude muset opravit. „S tím nikdo nepočítal. O kanalizaci se samozřejmě vědělo. Počítalo se však, že je funkční a bude stačit proplach. Jenže nyní se zjistilo, že je v několika místech propadnutá a musí se opravit, což je samozřejmě něco navíc,“ dodal Osmanczyk, který věří, že zpoždění stavby bude přesto minimální.

Jedná se o velkou rekonstrukci, která v sobě zahrnuje větší úpravy komunikace na ulicích Požárnické i U Skleníků. V jejím rámci byl vybudován i nový most přes řeku Sušanku. „Myslím si, že když se řekne úprava křižovatky, tak si málokdo dovede představit, o jak rozsáhlou stavbu jde,“ upozornil na kontrolním dni náměstek primátora.