Svaz mimo jiné aktivity organizuje pro nemocné lidi ozdravné pobyty. Letos se rozhodli, že uspořádají rekondiční pobyt pro děti s alergiemi z celého okresu Karviná, na který dokonce získali státní dotaci.

„Pět let se snažím a žádám ministerstvo, aby tyto akce podpořilo. Až v letošním roce jsme dostali necelých padesát tisíc korun. Od května se rozběhla propagační akce na ozdravný pobyt dětí alergiků. Přihlašovací dotazníky jsme dali všem dětským praktikům, lékařům alergologie, dále jsme uvědomili školy a to i mateřské. Výsledek je takový, že ze všech měst se přihlásili čtyři zájemci. To mě opravdu hodně mrzí,“ řekla Hanáková.

Rekondiční pobyt by se měl uskutečnit od 30. srpna do 6. září v Krkonoších - Janských Lázních. Zajištěna by byla doprava, ubytování, plná penze a lékařský doprovod na základní pohybové návyky, včetně dýchacího nácviku. „Celkově je zajištěn bohatý program. Například cena týdenního pobytu pro děti do sedmi let je 1 990 korun. Doprovod pak zaplatí 2 800 korun, ale v podstatě by nemuseli zaplatit nic, jelikož je možné požadovat proplacení od zdravotních pojišťoven,“ doplnila Karla Hanáková.

Organizátorka dále říká, že dotaci bylo hodně těžké získat a v žádném případě ji nehodlá vrátit zpět ministerstvu. „Pokud se kapacita v termínu nenaplní, zkusíme to posunout. V případě opakovaného nezájmu nabídnu tyto peníze do konce roku institucím s mentálně či zdravotně postiženými dětmi,“ dodala Hanáková.