V případě, že nebude tento termín dodržen, může být zahájeno správní řízení, na jehož základě lze uložit pokutu. Lidé namítají, že je to hodně pozdě, protože koncem června je tráva už notně vzrostlá a je velkým zdrojem alergenů. Tam, kde dochází k posekání v závěru šestého měsíce, dosahuje výška trávy i kolem dvou metrů (na snímku stav na ulici Prachatické), což trápí například zahrádkáře, protože tento stav vede k rozmnožování nejen plevele, ale i slimáků. To kritizoval na posledním zastupitelstvu i lidovec Jiří Špiřík. Ten navrhl změnu na dvojí sekání ročně a zkrácení termínu do konce května. „Tuto interpelaci předáme příslušnému odboru a bude se jí zabývat i vedení města. Musíme si ale uvědomit, že případné zvýšení četnosti bude mít dopad i na ekonomiku, protože by přineslo značné navýšení výdajů,“ řekl primátor František Chobot.