Před sedmdesáti lety 18. září 1938 byl v Albrechticích u Českého Těšína slavnostně vysvěcen nový katolický kostel sv. Petra a Pavla.

Podnětem k jeho výstavbě byl rychlý nárůst počtu obyvatel obce v třicátých letech 20. století.

Souhlas k zahájení stavebních prací podmínil tehdejší Státní památkový úřad zachováním a udržováním původního dřevěného kostela z roku 1766 stojícího na nedalekém místním hřbitově.

Se stavbou se začalo v roce 1935 na základě projektu karvinského inženýra Karla Zadry. Významným historickým mezníkem se stal 17. květen 1936, kdy byl položen základní kámen. Interiér se vytvářel postupně.

Hlavní oltář byl pořízen v roce 1947. Je sestavený ze čtyřmetrového kříže a dvou reliéfů.

Albrechtický farní kostel je jednolodní s rozměry 37x12 metrů. Věž má čtvercový půdorys 3,5x3,5 metrů a je vysoká šedesát metrů. Kříž dosahuje výšky šedesáti šesti metrů. Věžní hodiny zhotovily v Třineckých železárnách v roce 1950. Největší zvon instalovaný 27. listopadu 1993 váží 855 kg. Vedle kostela se nachází starý kříž z roku 1894.