Nejvíce prostředků bude vynaloženo na přeměnu bývalé základní školy V. Nezvala.

„Z budovy bude vysokoškolské zařízení, které se ale účelům musí přizpůsobit. To znamená například nainstalování osobního hydraulického výtahu pro osoby s omezenou schopností pohybu, provedou se dispoziční úpravy stávajících prostorů (nové posluchárny). Současně bude provedena úprava elektroinstalace, ústředního topení a podlahových krytin. Součástí vnitřních úprav objektu jsou i výměny dveří, zednické opravy omítek, kompletní instalaci nových datových rozvodů a malby všech prostorů budoucí VŠ. Náklady jsou vyčísleny na 23 milionů korun,“ řekla mluvčí magistrátu Jana Pondělíčková.

Mezi další velké investice patří rekonstrukce ZŠ Frýdecká, na kterou se podařilo městu získat dotaci z Norských fondů ve výši 7,8 milionu.

„Musí se provést oprava střechy, vymění se okna, dveře a dojde k zateplení fasády. Spoluúčast města na tomto projektu činí 6 milionů korun. Další finanční prostředky musí být vynaloženy na opravy kuchyně a jejího zázemí MŠ Sukova, která si v letošním roce vyžádá 3,6 milionu korun. Budou zajištěny stavební úpravy ke třídám, dispoziční změny v prostoru kuchyně, se kterými souvisí výstavby nových příček, provedení nových dlažeb a keramických obkladů stěn. Kompletně budou vyměněny nové silnoproudé rozvody elektroinstalace, rozvody zdravotechniky a instalována nová vzduchotechnika. Zároveň při této rekonstrukci budou vyměněny okna a kuchyň bude vybavena novým gastrozařízením,“ dodala Pondělíčková.

Tři miliony vloží město do opravy kuchyně MŠ U Topolů. Velká část peněz je rovněž vyčleněna na rekonstrukce střech. Okapový systém a střešní krytina sedlové střechy na ZŠ Jarošova bude stát skoro šest milionů korun. Nižší částka necelé čtyři miliony půjdou na střechy i ZŠ Mládežnická a MŠ Mládí.

Nemalé investice si vyžádají i opravy sociálních zařízení a vybudování WC pro imobilní občany. „Tyto rekonstrukce budou provedeny na ZŠ Slezská, 1. Máje, Gen. Svobody a ZŠ M. Kudeříkové. Celkově se suma vyšplhá téměř na devět milionů korun. Kromě výše uvedených akcí, bude zajištěna oprava a modernizace zahrady u MŠ ČSA, která si vyžádá zhruba 1,7 milionu,“ doplnila Pondělíčková.