Stejná situace se vztahuje i na městské byty a obecní kasa je každým rokem chudší o milionové dotace, které musí vynakládat na nevýdělečný bytový fond.

Vláda učinila rázný krok a od počátku roku 2007 dochází k postupnému dorovnávání. To je rozděleno do čtyř etap a ukončeno bude k 1. lednu 2011, kdy se ceny mají vyrovnat smluvním částkám a postupné dorovnávání bude ukončeno.

„Před několika dny jsme dostali od ministerstva pro místní rozvoj pokyny s tabulkami o maximálním možném navýšení pro příští polovinu následujícího roku. Nyní máme za úkol vypracovat zprávu s různými variantami možných úprav výše nájemného, kterou v červenci předložíme radě města,“ řekl ředitel Městské realitní agentury Havířov Pavel Merta.

Podle tabulek by se cena za metr čtvereční mohla zvednout až o 31 procent. „To je maximální možné navýšení, ale zda toho vlastník využije, záleží jen na něm,“ doplnil Merta.

Cílem je, aby všichni platili za stejný byt stejnou částku, a hlavně aby výnosy z nájmu pokryly údržbu nemovitostí. Město Havířov předpokládá, že tomu tak od roku 2011 bude, a i to byl jeden z důvodů, proč se zastavila privatizace bytů.