Jak se ukázalo, větší ze psů po odchycení dokonce poslouchal na základní povely a bylo zřejmé, že byl zvyklý i na vodítko. Jeho kolega byl bojácnější a bál se přiblížit na dosah. Hlad byl mocnější a chutné granule jeho strach otupily. Na jejich volný pohyb upozornili lidé, kteří procházeli lesem v Životicích.

Psi sice nebyli agresivní, přesto si lidé přáli, aby je městská policie chytila a pokusila se najít jejich majitele. Pokud se to nepodaří, protože ani jeden neměl známku, budou převezeni do útulku. V posledních dnech se přitom psi odvážejí až do Kopřivnice, protože město vlastní útulek nemá a dětmarovický, včetně všech ostatních v okolí, je plný.