Havířovští myslivci jsou vděční za každý kus zvěře ve své honitbě, a proto mají zájem snížit ztráty, které pravidelně vznikají při sečení luk a polí v okolí města.

Ve spolupráci s firmou, která pozemky obhospodařuje, začali používat plašič, jenž zvěř těsně před sekačkou z pole vyžene.

„Není to nic světaborného, je to ovšem jednoduché, levné a účinné. Odhaduji, že se takto zachrání až osmdesát procent zvěře. Je totiž možné, že některý kus zvolí špatný směr úprku a vběhne přímo do sekačky. Tomu už ale nezabráníme,“ vysvětlil nimrod Jan Adamek.

Zařízení se skládá z několika trubek a řetízků. Trubka se dá nastavovat do potřebné délky tak, aby měla šířku sekacího stroje po straně traktoru.
„Motor traktoru zvěř z pole nevyplaší. Zůstane přikrčená ve vysoké trávě, a když se traktor přiblíží, je pozdě. Ty řetízky však do ní vrazí dříve než břity a může tak utéct,“ dodal závěrem ještě Jan Adamek.

Vedle tohoto mechanického plašiče se v polích v okolí města používají také elektronické. Ty vydávají nepříjemný zvuk, který zvěř odrazuje. Do pole se umísťuje krátce před sečením. Myslivci si slibují, že opatření se projeví ve snížení úbytku zvěře.

V poslední době si mnou ruce nad tím, že se v okolí Havířova začali objevovat divočáci. Jejich pohyb sledují podle stop a pozorováním. Škody zatím nepáchají.