Rekonstrukce kostela přitom není jedinou významnou událostí orlovské farnosti. Opravované místo nyní nese titul děkanský chrám, protože tamní farář Martin Pastrňák se dočkal jmenování děkanem karvinského děkanátu. Do funkce ho jmenoval biskup Ostravsko-opavské diecéze František Lobkowicz.
„Jde víceméně o administrativní funkci. Děkan je jakousi spojkou mezi kněžími celého karvinského děkanátu a biskupem,“ popsal svou funkci Martin Pastrňák.

Na samotnou devíti milionovou částku se letos poskládalo několik subjektů. Dva miliony dalo město Orlová. „Kostel považujeme za jednu z našich dominant a je naší povinností starat se o něj a uchovat ho i pro další generace,“ okomentoval dar města již dříve orlovský starosta Jiří Michalík.

Dalších dva a půl milionu se podařilo získat ze státního rozpočtu. Oprava kostela by letos každopádně nemohla začít v takovém rozsahu, kdyby se neprojevilo i dobrodiní lidí z farnosti a jejich příznivců. „Částka čtyři a půl milionu se podařila vybrat mezi samotnými farníky, přispěli také někteří sponzoři,“ popsal orlovský děkan.

Letos se tak na kostele opravuje jižní věž. Ta získá nové krovy a střechu a fasádu, nové budou i dveře a pískovcové ozdoby zvané fiály. Další etapa oprav se letos týká boční strany kostela směrem od starého náměstí. Tam dojde k opravě fasády a zeď získá rovněž nové fiály.

Letošními opravami ale zřejmě akce na orlovském kostelu neskončí.

„Příští rok bychom rádi v opravě kostela pokračovali. Tato etapa by se týkala zadní strany kostela ve směru k parku,“ plánuje Martin Pastrňák.
Letošní léto orlovského faráře je přitom plné stavebních úprav. Pod orlovskou farnost spadá i kostel Svaté Hedviky v Doubravě. Také ten získá novou střechu, nové oplechování a příští rok by měl kostel mít i novou kanalizaci. Šestého června roku 2009 navíc uplyne sto deset let od jeho posvěcení.