V průběhu své více než padesátileté historie si někdejší kino Radost, v roce 2007 po rekonstrukci přejmenované na Kulturní dům Radost, v podstatě zachovalo svou původní vnější podobu.

Jeden z nejtypičtějších objektů ochranné zóny Sorela, postavený podle projektu zpracovaného Stavoprojektem v Táboře, nesoucí prvky jihočeské renesance, byl otevřen v závěru roku 1955.

Ještě ne ve zcela dokončené budově dne 18. prosince obdržel Havířov svoji zakládací listinu a městské insignie.

Jedna z mála drobnějších změn se týkala terasy v zadní části budovy. Při rekonstrukci v letech 2006 až 2007 na kulturní dům, se vytvořilo poměrně široké čelné schodiště, které tam předtím nebylo.

V souvislosti s přestavbou kina byla také restaurována blízká kašna, dílo akademického sochaře Jiřího Kemra, Hoch s rybou. Ta se stala nejen zcela funkční, ale také mnohem odolnější vůči vlivům počasí a ovzduší. Zelené plochy a mohutné stromy kolem cesty V Parku za Radostí se staly místem letních prázdninových promenádních koncertů a podiem pro muzikanty.