„Ten poslední otřes byl natolik silný, že mne doslova nadzvednul ze židle,“ popsal trápení obyvatel Lazů a okolí historického jádra města předseda Osadního výboru Lazy Radim Lapšanský.

Podle něj město bohužel nemá příliš možností, jak tlačit na OKD, aby takové následky těžby byly co nejmenší. „Mám navíc dojem, že co se týče dohody města s OKD, chrání město především svůj majetek. To jsem také představitelům radnice sdělil na našem setkání,“ doplnil předseda osadního výboru Lazy.

Dalším diskutovaným problémem byly otázky kolem plánované výstavby kanalizace, jejíž trasa musí mnohdy jít přes soukromé pozemky. Mnozí obyvatelé nejen Lazů ovšem zatím nedali své souhlasné stanovisko. „Je to možná i tím, že do naší lokality dosud nepřišel žádný městský úředník, aby lidem vše vysvětlil. Lidé se tak mylně domnívají, že se na kanalizaci připojovat nemusí. Vedení města ale slíbilo nápravu s tím, že za lidmi zajdou a budou s nimi o problematice diskutovat,“ doplnil k bodům jednání Radim Lapšanský.

Vedení města Orlové pak setkání kvitovalo a bylo rádo, že k němu došlo. „Snažili jsme se upřesnit vzájemná stanoviska. Informovali jsme o průběhu a vývoji jednání s OKD. Myslím si, že některé informace, které členové osadního výboru měli, byly zkreslené, takže jsme je uvedli na pravou míru. V žádném případě setkání nebylo zbytečné,“ uvedl orlovský místostarosta Radislav Mojžíšek.

Starosta Orlové Jiří Michalík hovořil o problémech s výstavbou kanalizace. „Je třeba, aby si občané, kteří dosud nedali souhlas k vedení kanalizace přes jejich pozemky uvědomili důsledky svého počínání. Pokud městu nedovolí vést trasu kanalizace přes své pozemky, bude se muset hledat náhradní trasa, která může být delší a výstavba kanalizace se prodraží. V konečné fázi může dojít i k tomu, že se některé větve budou muset škrtat,“ říká a starosta a dodává: „Svým nesouhlasem mohou tito vlastníci dostat do problémů nejen sebe, ale i své spoluobčany. V samotné lokalitě Lazy je asi 40 lidí, kteří dali v této věci nesouhlasné stanovisko, nebo se vůbec neozvali. Za těmi nyní budou chodit úředníci města a vysvětlovat jim podrobnosti. S tím pomůže i osadní výbor.