„Město Havířov uspělo s dalším projektem, na základě něhož může počítat se čtyřmilionovou dotací od Ministerstva pro místní rozvoj. Na základě přidělení této částky lze pokračovat v regeneraci na Šumbarku, která začala v roce 2001,“ řekla mluvčí havířovského magistrátu Jana Pondělíčková.

Jedná se už o sedmou etapu modernizace sídliště. Opraven bude tentokrát prostor, který je vymezen ulicemi Orlí, Nákupní a Moravskou. Celkové náklady se odhadují na šestnáct milionů korun.

„Stavba bude zahájena v říjnu letošního roku a dokončení se plánuje na duben 2009. Zahrnovat bude výstavbu dětského hřiště ze štěrkopísku, další tři dětská hřišťátka s pískovištěm a dětskou hrací sestavou a lavičkami. Nynější asfaltové hřiště bude přebudováno na multifunkční hřiště s pískohlinitým povrchem a antukou,“ přiblížila některé části projektu Pondělíčková.

Při stavbě dojde také k rozšíření počtu parkovacích míst z 19 na 35. Stávající prochozené chodníky na travnatých částech mají být vydlážděné a zkultivována bude také zeleň a kontejnerová stání pro separovaný odpad. Regenerace zahrnuje například úpravy vnitrobloků, zlepšení dopravní situace nebo úpravu ploch pro aktivity volného času, ale neřeší opravy panelových domů.

Prvních šest etap si vyžádalo investici ve výši 167 milionů korun. Z této částky se podařilo havířovské radnici získat 53 milionů formou dotace z programu na podporu regenerace panelových sídlišť, kterou podporuje Ministerstvo pro místní rozvoj.

Samotné realizaci investiční akce předcházely nejen rozbory a průzkumy, ale také anketa mezi obyvateli. Na sídlišti Šumbark II je celkem 2 249 bytů, z toho 2 210 v panelových domech a žije zde více než šest tisíc obyvatel. Regenerace Šumbark II byla rozdělena do deseti a celkové náklady se odhadují na více než 300 milionů korun.