V roce 1961 bylo v Havířově v provozu pět jeslí o 217 místech pro děti od tří měsíců až do tří let. S přílivem obyvatelstva při obydlování města vznikla potřeba zvýšit počet zařízení pro děti.

Nejhůř na tom byly nové čtvrti a rodiče byli často nuceni dojíždět s dětmi až do městské části Šumbark.

V letech 1962 až 1963 se postavila v bývalé Dimitrovově ulici, v roce 1992 přejmenované na Lipovou, nová, na tehdejší dobu moderní budova jeslí s velkou přilehlou zahradou, trávníkem, pískovištěm a houpačkami. Později se do části objektu umístila také mateřská škola.

Předposledním provozovatelem byla havířovská Nemocnice s poliklinikou. Využívala prostory jako denní sanatorium pro děti.

Od 1. června 2006 má zde sídlo Rosa – Dětský denní stacionář, který je součástí SANTÉ - Domova pro osoby se zdravotním postižením. Nově vzniklé zařízení s kapacitou dvaceti čtyř míst, poskytuje péči dětem ve věku od tří do šesti let a výjimečně i těm, kterým byla odložena školní docházka.