„Po dobu provádění stavby není omezen provoz úplnou uzavírkou, ale stavba je prováděna za částečného omezení silničního provozu,“ uvedla mluvčí města Nataša Cibulková. Jedná se o celkovou opravu zastávkového pruhu linkové osobní dopravy a úpravu živičného krytu přilehlého jízdního pásu vozovky v délce celého ostrůvku. Dojde i k výměně obrubníků.

„Součástí stavby bude i nástupní plocha pro pěší, která se předláždí zámkovou dlažbou, na které budou signální pásy pro nevidomé a upraví se také bezbariérové obrubníky,“ dodala mluvčí města. Zachovány zůstanou autobusové čekárny a označení zastávek. Rekonstrukce řeší také i odvody dešťových vod.

Nejpozději do 15. října pak dojde k úpravě terénu v okolí rekonstrukce a dokončí se dopravní značení. Stavebníkem není město Orlová, ale stejně jako u opravy silnice II/474 na ulici 17. listopadu, Správa silnic Moravskoslezského kraje.