Příspěvková organizace poskytuje sociální služby osobám nejen s mentálním, ale i s kombinovaným postižením. Spravuje celkem čtyři objekty na území města. „Vzhledem ke skutečnosti, že objekt centra pracovní činnosti na ulici Tajovského není zcela bezbariérový a navíc jsou zde soustředěny veškeré sociálně-terapeutické činnosti včetně výchovných, vzdělávacích a aktivizačních, má vedení této příspěvkové organizace v záměru provést stavební úpravy budovy,“ řekla mluvčí magistrátu Jana Pondělíčková.

Úpravy by zahrnovaly zvýšení celého objektu o jedno nadzemní podlaží, vybudování pojízdné plošiny a přístavbu výtahu, který by zajistil bezbariérovost celého komplexu. Díky této rekonstrukci dojde k rozšíření prostor pro přesun sociálně-terapeutických dílen z objektu na ulici Čelakovského, který by byl tímto krokem uvolněn pro jiné využití městem. „Tato úprava povede k větší integraci uživatelů využívajících služby Santé a také k efektivnějším a organizačním záležitostem v oblasti řízení lidských zdrojů,“ doplnila Pondělíčková.

V současné době se na investiční akci zpracovává projektová dokumentace. Předpokládané náklady se budou pohybovat kolem 25 až 30 milionů korun.