Tropické počasí těchto dní láká vodomily ke koupání. Přírodní nádrže mají pro návštěvníky své kouzlo a vstup na ně je zdarma. Lidé, kteří si přijdou zaplavat do rybníka, jezera či přehrady, musí počítat však s určitými riziky.

Například nádrž Kališovo a Vrbické jezero v Bohumíně nejsou už pod kontrolou hygieniků, a proto zde lidem hrozí zdravotní komplikace. Obě bohumínské jezera byla od letošní letní sezóny vyškrtnuta ze seznamu kontrolovaných míst. „Z našeho seznamu byla vyřazena proto, že si to přál Báňský úřad. Rozhodlo se o tom na jednání v Praze. Na obou vodních nádržích probíhá ještě dobývání štěrku,“ informoval vedoucí oddělení Krajské hygienické stanice Ostrava Radim Mudra.

Tyto nádrže jsou ovšem hojně navštěvovány stovkami lidí. „Je to škoda, protože lidé se tak nedoví, jaká je aktuální kvalita vody. Ze špatné kvality vody pak můžou lidem hrozit zdravotní komplikace,“ dodal Radim Mudra. Při výskytu toxických sinic ve vodě hrozí plavcům v lehčím případě alergické reakce, které se mohou projevit na kůži a sliznicích. V horším případě mohou poškodit člověku ledviny, játra a zasáhnout nervový systém. „Koupající pak mohou z bakterií ve vodě dostat i průjmová onemocnění,“ sdělil Mudra.

Kromě možných onemocnění hrozí lidem i možnost utonutí, všechny nádrže kromě Těrlické přehrady jsou totiž bez dozoru vodních záchranářů. Nejčastější případy utonutí se stávají většinou, když lidé přecení své síly nedbají na svou bezpečnost, anebo jsou pod vlivem omamných látek.

Letos došlo na Karvinsku zatím k jednomu tragickému případu. Ten se udál v červnu na Těrlické přehradě. Jednadvacetiletý student Vyšší odborné školy živnostenské v Přerově zemřel na následky utonutí. Mladík se společně se svými spolužáky účastnil sportovního kurzu a po biatlonu si šel zaplavat. Po padesáti metrech plavání se začal topit. Ani přes rychlý zásah záchranářů se mladíka nepodařilo zachránit. Po příjezdu do havířovské nemocnice se už student neprobral z vědomí a jedenáct dní po té ve Fakultní nemocnici v Ostravě zemřel. K této nehodě došlo však celkem zbytečně. Tím nejzásadnějším bylo, že organizátor sportovního kurzu se neobtěžoval o aktivitě skupiny studentů informovat vodní záchrannou službu. „Právě proto neustále opakujeme základní pravidla chování u vody. Lidé nikdy nesmí plavat sami, vstupovat do vody pod vlivem alkoholu, skákat na rizikových místech a při používání plavidel je nesmí přetěžovat,“ vysvětlil vedoucí těrlických vodních záchranářů Petr Urbánek.

Městští strážníci v rámci svých hlídek také zavítají k přírodním nádržím. Strážníci z Orlové třeba k rybníku Kozí Becirk . „Dohlížíme na správné parkování, na dodržování pořádku a kontrolujeme například i pejskaře, jestli mají zabezpečené své psy, aby neobtěžovali svým chováním další lidi,“ uvedl ředitel městských strážníků v Orlové Rostislav Szczurek. Dále dodal, že lidem koupání v rybníku nezakazují, je totiž jen na jejich vlastní nebezpečí.