Případní zájemci už mají stanoven pevný termín. Přihlásit se mohou na magistrátu do 12. srpna a nemusejí mít zpracován projekt. „Víme, že zpracovat projekt a zajistit financování není zrovna jednoduché. Termín by byl velmi krátký. Nám jde v této fázi o to, aby se investor přihlásil a o svém záměru s vedením města dále diskutoval. Když bude jeho vize přijatelná, má šanci Centrum získat,“ přiblížil situaci kolem chátrající budovy náměstek primátora Zdeněk Osmanczyk.

S jednotlivými zájemci, kteří podají přihlášku do veřejné soutěže, dovede vedení havířovského magistrátu dialog o podmínkách pronájmu, jeho rozsahu, rozsahu financování rekonstrukce objektu kina a provozu kina.

Město má už zpracovanou projektovou dokumentaci, která řeší rekonstrukci kina s předpokládanou cenou přesahující 100 milionů korun. Tu může nový zájemce využít, nebo přijít se zcela novým návrhem. „Bližší informace o provozu kina podá zájemcům Městské kulturní středisko Havířov,“ řekla mluvčí havířovského magistrátu Jana Pondělíčková. Kino Centrum je samostatná budova na náměstí Republiky v centru Havířova, uvedená do provozu v roce 1967. Je to jediné stálé kino na území města, provozované příspěvkovou organizací města MKS Havířov.

Další nebytové prostory v objektu se pronajímají jako knihkupectví, bufet a prodejna audio nosičů. Objekt nebyl nikdy, až na menší provozní úpravy, rekonstruován.