Na dalším prázdninovém zasedání doporučili radní zastupitelům, aby schválili záměr vedení města a posvětili přijetí stopadesátimilionového úvěru. „Tyto prostředky bychom získali v rámci státního dotačního titulu Panel, kde je garantovaná dotace ve výši dvou procent úroku. Na poskytovatele úvěru bude vyhlášena veřejná zakázka s tím, že úvěr bude na 6,5 roku,“ přiblížila mluvčí havířovské radnice Jana Pondělíčková.

Radnice tvrdí, že úvěr je nutný, jelikož je nutné urychlit postupující sanace panelových domů ve vztahu k jejich technickému stavu. „Možnost splácení tohoto úvěru se otevírá díky schválení zákona o jednostranném navyšování nájmu bytů, díky jemuž ho lze splácet bez nutnosti zasahovat do městského rozpočtu,“ vysvětlila dále Pondělíčková.

Městská realitní agentura zpracovala před čtyřmi roky seznam panelových domů, jejichž technický stav vyžaduje urychlenou opravu. Například na ulicích Vrchlického, Karvinské, Jaselské nebo Mánesově už byly sanace provedeny, nebo zde byla provedena výměna oken.

Nyní zůstávají v seznamu opravy, které si vyžádají investice ve výši okolo půl miliardy korun. „Z uvedených propočtů vyplývá, že tento úvěr by měl významnou akcelerační funkci pro celkové opravy obytných panelových domů. Další investice spojené s celkovou sanací obytných domů bude možno realizovat již z běžného příjmu z navýšeného nájmu, a to po roce 2010,“ upřesnila havířovská mluvčí.

Už dnes jsou vytipovány panelové domy, které by měly být opraveny jako první. Jedná se o budovy na ulicích Krajní 2, Mládežnická 7, Moskevská 1e, Astronautů 9, Dlouhá 91, Česká 1 až 11, Na Nábřeží 123 až 127, Na Nábřeží 129 až 133, Sukova 2, J. Jabůrkové 1 až 5 a Střední 3. Jedná se o domy postavené nejčastěji v 60. až 70. letech minulého století. Celkem je v nich 713 bytů.