Některé nezbytné kroky k obnově přes čtyřicet let staré budovy byly zahájeny již v roce 2006, kdy Moravskoslezský kraj uvolnil více než dva miliony korun na výměnu oken v učebnách jednoho pavilonu a na provedení obnovy čtyř sklo ocelových stěn. Zároveň se zpracovala projektová dokumentace na komplexní zateplení školy a nahrazení opotřebovaných a zcela nevyhovujících oken novými plastovými.

Vlastní realizace byla časově rozložena na tři etapy. První v roce 2007 si vyžádala náklady ve výši kolem šesti a půl milionů korun. Na základě zdárného průběhu všech prací se původní harmonogram časově zkrátil. Druhá a třetí etapa se spojila. Začátkem října rekonstrukce financovaná krajem s celkovými rozpočtovými náklady ve výši okolo sedmnácti milionů korun bude úspěšně dokončena. Výuka se v plném rozsahu zahájí 1. září.

Při modernizaci nezůstalo jen u výměny oken a zateplení. Z přidělených provozních prostředků a vlastních zdrojů školy se obnovilo osvětlení a elektrorozvody, opravily se šatny, poškozené střechy, tři učebny dostaly nový školní nábytek. K zavedení perspektivních a ke zvýšení úrovně stávajících forem výuky se zakoupilo potřebné programové vybavení. Byla také zřízena multimediální učebna stavebních konstrukcí.

„Proinvestované finanční prostředky nám přinesou úsporu energie, zkvalitnění hygienických, pracovních a studijních podmínek, výrazně se pozvedne image školy. Samozřejmě budeme pokračovat i dále ve vylepšování. Chceme například obnovit další šatny a v celé budově provést rekonstrukci osvětlení,“ uvedl ředitel průmyslovky Pavel Řehoř.