Výstavba ulic Československé armády, Jana Wericha (původně 2. pětiletky) a Hlavní třídy (až do roku 1990 Gottwaldova) patří do období padesátých až první poloviny šedesátých let 20. století a řadí se k nejstarší zástavbě Havířova. Všechny tři leží po celé své délce na území ochranného pásma známého pod názvem Sorela. Několika poschoďové budovy, většinou obytné, byly postaveny ve stylu socialistického realismu. Jsou vyzdobeny četnými římsami, štíty, čučky a sgrafity.
Inspirací pro architekty se stala česká renesance. Přestože původní vzhled domů se během dlouhých let téměř nezměnil, bohaté stromořadí, které mezitím vyrostlo často do značných rozměrů dalo Hlavní třídě a oběma bočním ulicím novou podobu. Změnilo se i osvětlení a byty již nejsou vytápěny pevnými palivy.
Ulice Jana Wericha a Československé armády se navíc staly v důsledku rychlého nárůstu motorových vozidel i velkým parkovištěm. Křižovatka, kterou vytvářejí je velmi frekventovaná a ne zrovna bezpečná. Celá oblast je velice cenná svým nadčasovým urbanistickým řešením.