Zaměstnanci ocelářského gigantu ArcelorMittal Ostrava (AMO), kteří jezdí do práce často na kole, mohou během srpna a září získat od svého zaměstnavatele zdarma cyklistickou přilbu a spolu s ní také bezpečnostní vestu. „Naše akce je odrazem toho, že bezpečnost a zdraví zaměstnanců je pro nás stále prioritou,“ vysvětlil novou akci Sanjay Samaddar, předseda představenstva společnosti AMO.

Proto, aby zaměstnanec přilbu a vestu získal, je ale třeba také splnit několik podmínek. Pracovník si nejprve musí vyzvednout takzvanou Evidenční kartu cyklisty. Do té pak každý den při vjezdu do podniku na kole dostane razítko na příslušné bráně. „Při běžných směnách musí zaměstnanec, který chce získat přilbu a vestu zdarma, přijet v daném měsíci na kole dvanáctkrát. U jedenáctiho­dinových směn stačí přijet osmkrát,“ vysvětlil personální ředitel hutního kolosu Ctirad Lolek.

O tom, že už nyní je mezi zaměstnanci o akci velký zájem, svědčí počet dosud vydaných evidenčních karet. Oceláři si jich rozebrali před začátkem akce téměř dva a půl tisíce. „Jestliže více než dva tisíce zaměstnanců jezdí po dva měsíce do práce místo auty převážně na kole, je to nesporně také ekologický přínos pro region. Může to být inspirací i pro další firmy,“ dodal závěrem personální ředitel.