Redakce minulý týden zveřejnila další kritický článek, který nelichotivě hodnotil stav cyklostezek na území města. Mimo jiných v něm bylo připomenuto, že ve městě jsou některé krátké úseky cyklostezek, které vedou odnikud nikam. Jako perlička byla opětovně připomenuta cyklostezka na Lipové ulici, kde v cestě cyklistům stojí sloupy veřejného osvětlení a označník autobusové zastávky.

Redakci kontaktovala pracovnice investičního odboru Jana Horáková. „Vy o naší práci vůbec nic nevíte. Vůbec si neuvědomujete, kolik dá práce jednat se všemi institucemi. Pokud jde o cyklostezku na Lipové ulici, tak ten člověk, který tam navrhl červenou dlažbu oddělující prostor pro cyklisty od chodníku, ušetřil městu mnoho peněz. Až se ta cyklostezka jednou napojí na další úseky, už se nebude muset předlažďovat. Lampy a zastávka se přesunou a cyklostezka bude připravena,“ vysvětlovala. Nedokázala však odpovědět, kdy se tak stane ani vyvrátit podezření, že posunutí sloupů a elektroinstalace dlažbu naruší a pokud k tomu dojde až za několik let, bude chodník zastaralý a zralý na nové předláždění.

Úřednice rovněž zasvěcené hovořila o velkých potížích s výkupy pozemků, kvůli kterým se městu nedaří rychleji budovat cyklostezky k rekreačním cílům, tedy Žermanické a Těrlické přehradě. Ani náhodou nepřipustila, že to je největší omyl havířovské radnice. Ta totiž celý rozsáhlý plán cyklistické dopravy začala velkolepým projektem přírodních tras v lokalitách, kde cyklisté žádné problémy s jízdou neměli. Na stávajících pěšinách se dlouhá léta dokáží bez konfliktů vyhýbat s chodci a nehrozí jim tam ani nebezpečí od automobilů. „Netušíte, jaké potíže máme s vlastníky pozemků. Ti nechtějí, aby jim tam trasa vedla, nebo nám chtějí pozemky prodat příliš draze,“ řekla Horáková.

Havířovský deník průběžně informuje o rekonstrukci Hlavní třídy, kde mají vzniknout vůbec první cyklostezky v centru. Přestože práce zatím probíhají, úředníci už neskrývají nadšení, jak se jim to povedlo. „Podařilo se nám cyklostezky začlenit přímo na Hlavní třídu. Pokud jde o kritiku dřívější trasy, žádná červená dlažba tam na chodníku není,“ reagovala na další pasáž článku, přestože metr široký červený pruh se v dlažbě chodníku podél Hlavní třídy skví zcela nepochybně. Pruh tam byl vydlážděn v polovině devadesátých let jako předpříprava na další úseky cyklostezek. K tomu však nikdy nedošlo.

Podobně předpřipraveny jsou i další úseky, například u kruhových objezdů na vrcholu Bludovického kopce nebo u krytého bazénu. Nikdo však nedokáže říci, kdy budou další úseky dokončeny.

V přípravě cyklostezek magistrátní úředníci pokračují. „Například na Okrajové ulici se provádí kompletní rekonstrukce chodníku a bude tam i cyklostezka,“ potvrdila mluvčí havířovského magistrátu Jana Pondělíčková.