Stavební úřad bude všechny žadatele o stavební povolení, případně ty, kteří drobnější úpravy pouze oznamují, informovat o tom, že mají povinnost ohlásit památkářům. Důvodem je to, že Těrlicko se rozkládá na území s archeologickými nálezy. „Je to pravda. Před zahájením stavby bude nutné jednat s památkáři,“ řekla zastupitelům starostka Lydie Vašková.

Zastupitelstvo na svém poslední zasedání schválilo nový územní plán. Jeho zpracování přišlo na přibližně 600 tisíc korun. Dokument upřesňuje možnosti plánování stavební činnosti.

„Důvodem vypracování nového územního plánu byla nutnost jeho aktualizace, protože v posledních letech došlo k řadě změn. O tom, že bude vypracován, se rozhodlo už v září roku 2003. Letos v květnu se k němu konalo veřejné projednání a byly do něj zapracovány poslední připomínky,“ vysvětlila starostka.

Přesto se schvalování územního plánu neobešlo bez připomínek opozičních zastupitelů. „Podle mě se mu měla věnovat větší pozornost. Například to, že pod části obce se nachází zásobník zemního plynu, nebo že existují nějaké kluzné plochy, tam jsou zmíněny jen velmi obecně,“ kritizoval Josef Macura. Vavřinec Fójcik žádal, aby se tak významný dokument, jakým územní plán pro obec je, neschvaloval v době prázdnin. „Lidé se nemohou jednání zúčastnit, protože jsou na dovolených,“ vysvětlil s tím, že i on sám nemůže být na zasedání právě z důvodu dovolené v zahraničí.

„Navíc si myslím, že o záměru schválit Územní plán Těrlicka uprostřed prázdnin byla předem informována jen část členů zastupitelstva a tato skutečnost byla dobře utajena i před občany. Není to tak dávno, kdy vyšly Listy Těrlicka a v nich není ani zmínka o tom, že se do měsíce bude územní plán schvalovat. Domnívám se, že odložení projednání tak důležité věci na zasedání zastupitelstva v září 2008 je nanejvýš vhodné a že občané by tento vstřícný krok z vaší strany ocenili,“ žádal Fójcik písemně starostku.

Vyhověno mu nebylo a územní plán byl schválen.