Kanalizaci je třeba udělat kolem pravého břehu řeky Stonávky. Vedení obce reagovalo na výzvu a předložilo projekt. „Jsme zaskočeni. Právě jsme se dozvěděli, že naše žádost byla zamítnuta. Důvodem je, že právě pravý břeh Stonávky není v aglomeraci obce, a tudíž se tato výzva na nás nevztahovala. Máme teď dvě možnosti. Buď počkat na další možnost, ve které by už tato podmínka nebyla, nebo požádat prostřednictvím kraje ministerstvo, aby aglomeraci změnilo. Jisté je, že se celý projekt opět časově prodlouží,“ řekl starosta obce Vladislav Šipula.

Pro příští rok si dalo vedení obce také za cíl najít finanční prostředky na rekonstrukci budovy obecního úřadu. „I to bude zahrnuto do rozpočtu pro příští rok. V minulých letech jsme se postarali o opravy na zdravotním středisku, které je nyní i bezbariérové, zrekonstruovala se škola. Nyní je čas se zaměřit na vlastní objekt. Je potřeba vyměnit okna a budovu zateplit. Tím se sníží náklady na energii. Rovněž chceme umožnit vstup imobilním občanům,“ dodal starosta.

Na realizaci projektu musí obec získat dotaci, protože tak rozsáhlou akci nemůže udělat jen z vlastních zdrojů. „Kalkulujeme s určitou spoluúčastí. V říjnu by měl být vypsán vhodný dotační titul, kterého se chceme zúčastnit,“ doplnil Vladislav Šipula.

Starosta Albrechtic Bludovic se už nejednou rovněž zkoušel získat dotaci na nutnou opravu budovy úřadu. Vždy však neúspěšně.