Hlavní průtah městem je opravován skutečně od základů. Nové budou chodníky, veřejné osvětlení, vozovky, cyklotrasy, světelná křižovatka i mobiliář. Z poloviny je vykáceno lipové stromořadí. To nahradí pyramidální habry s menším vzrůstem a korunami, které nebudou stínit lampám.

Stavební práce na rekonstrukci Hlavní třídy jsou rozděleny do dvou etap. Druhá bude zahájena na jaře příštího roku.