„Během prázdnin jsme do rekonstrukcí všech školských zařízení dali celkem přes pět miliónů korun z rozpočtu města,” potvrdil místostarosta Milan Pecka.

Mezi nejnákladnější projekty patří bezbariérová úprava vstupu a zřízení bezbariérových toalet v ZŠ Komenského v hodnotě více než dvou milionů korun, dále rekonstrukce topení v učebně plavání na škole Pod Zvonek a výměna elektroinstalace v tělocvičně základní školy Ostravská.

Neopravovaly se jen budovy škol, ale zatraktivnily se i školní učebny. „Podařilo se nám sehnat 18 milionů korun, za něž jsme modernizovali učebny ve městě. Troufám si říci, že budeme mít široko daleko nejmodernější školy,” míní Pecka.

Podle něj bude největší letošní městskou investicí v kapitole školská zařízení částka 15 milionů korun za výměnu oken a zateplení budovy ZŠ Slezská, úprava školního hřiště u ZŠ Polní za 3 miliony korun a zřízení nového hřiště pro školní družinu u ZŠ Havlíčkova za čtvrt milionu korun. Radnici se podařilo získat na tyto akce dotace z různých fondů.

Nový kabát dostává v těchto dnech také budova Vyšší odborné a Střední školy DAKOL v Orlové. „Jako jedné z mála soukromých škol se nám podařilo získat dotaci z Operačního programu Životní prostředí na zateplení,” sdělil manažer projektu Vladimír Kolder.

Projekt za bezmála 30 milionů korun má za cíl snížit energetickou náročnost školního objektu hlavně zlepšením tepelně technických vlastností, úsporou energie a menším zatížením životního prostředí.

Karviná letos investuje do rekonstrukcí všech svých škol téměř 60 milionů korun. Změnami projdou i mnohé zastaralé školní kuchyně. „Dokončujeme opravy dalších dvou kuchyní a to na školách Borovského a U Studny,” potvrdila mluvčí karvinského magistrátu Šárka Swiderová.