Na výměnu střechy hodlá magistrát uvolnit 200 tisíc korun. „Jedná se jen o zlomek celkové sumy, kterou je za potřebí,“ řekla mluvčí havířovské radnice Jana Pondělíčková. Celkově se mají náklady vyšplhat na téměř dva a půl milionu korun. Dobrovolné sbírky a vlastní finanční zdroje farnosti na zaplacení této náročné investice nestačí. „Rada města proto doporučuje zastupitelstvu kostelu pomoci,“ vysvětlila Pondělíčková.

Stávající střecha z hliníkového plechu je v havarijním stavu a hrozí poškození krovů.

Farní kostel svaté Markéty v Havířově-Bludovicích je kromě pravidelných bohoslužeb, svateb a pohřbů využíván jako kulturní stánek pro pořádání malých koncertů nebo přednášek pro věřící. Dostaven byl v roce 1792 a za stejného dvousettisícového finančního přispění města Havířova mu byla v roce 2006 opravena celá malá věž kostela.