Primátor města František Chobot se přijde podívat na první školní den těch nejmenších na ZŠ Gorkého. Náměstci pak zavítají na školy Slezská, Na Nábřeží nebo Školní.

„I ostatní členové rady a zástupci města budou v tento den obcházet všechny prvňáčky a přát jim mnoho úspěchu v další etapě života. Všechny děti obdrží ochranné reflexní pásky s logem měst, a to především z důvodu zvýšení jejich bezpečnosti v silničním provozu. Ty budou moci využívat nejen cestou do škol, ale také při trávení volného času a sportovních aktivitách,“ řekla mluvčí magistrátu Jana Pondělíčková.

V letošním školním roce bylo zapsáno do prvních tříd celkem 710 dětí. Ze statistiky vyplývá, že oproti minulým létům dochází k mírnému, avšak trvalému, poklesu žáků, a to v počtu 25 dětí.

„Nejvíce prvňáků bylo letos zapsáno na ZŠ 1. máje (97 dětí). Na ZŠ Mládežnická bylo přijato 74 a na ZŠ Gorkého 60 prvňáků. Nejméně dětí je zapsáno na ZŠ Selská, je to škola s polským vyučovacím jazykem, kde nastoupí v září 5 dětí,“ dodala Pondělíčková.

Někteří předškoláci si budou muset ještě rok počkat, protože dostali odklad školní docházky. Celkově se jedná o 91 dětí. Ty mohou využít přípravné třídy na ZŠ Generála Svobody a ZŠ Kapitána Jasioka.