„Upozorňujeme všechny držitele psů, že do konce září jsou povinni uhradit poplatek. Jeho výše se odvíjí od počtu psů jednoho držitele a místa bydliště. Držitel psa je povinen přihlásit jej do evidence nejpozději do 15 dnů od jeho nabytí bez ohledu na věk psa. Poplatku podléhají psi starší 3 měsíců. Současně upozorňujeme držitele psů, že správce poplatku, tedy město, může poplatek nezaplacený včas nebo ve správné výši zvýšit až na dvojnásobek,“ uvedla mluvčí havířovského magistrátu Jana Pondělíčková.

Majitelé psů mohou poplatek uhradit převodem z účtu, nebo složenkou, která jim v září přijde domů. Od poplatku jsou osvobozeni nevidomí, bezmocní, ZTP/P, služební psi městské a republikové policie, psi v útulcích a majitelé psů, kteří mají záchranářské zkoušky.

Půlroční úlevu od placení mají také lidé, kteří si psa vzali z útulku, se kterým má město smlouvu.

V bytech se za psa platí 1100 korun, za každého dalšího pak 1650 korun. Důchodci platí 200 korun a za každého dalšího 300 korun. Lidé bydlící v rodinných domech platí 300 korun za prvého psa a 450 za každého dalšího psa.