„Nad některými už statik drží zdvižený prst a vzhledem k tomu, že byla zastavena privatizace domů, je pro město prioritou zajistit jejich opravu. K tomuto bude využit i 150 milionový úvěr. Zdravotní střediska budou muset nyní počkat. Řešit samozřejmě budeme situace, kdy by hrozil havarijní stav,“ řekl ředitel Městské realitní agentury Pavel Merta.

I když jsou projekty zpracovány na tak velkou sumu, není řečeno, že do nich bude tolik investováno. „Návrh stanoví maximální cenu. To znamená, že kdyby došlo k celkové realizaci projektu, vzniknou ze zdravotních středisek zcela nové budovy. Bude ale vždy záležet na vedení města, které části rekonstrukce budou pro ně prioritou. Každopádně se jedná o rekonstrukce rozdělené do několika let,“ dodal Merta.

Hned od počátku bylo jasné, že město kupuje střediska v zanedbaném stavu. V minulém a letošním roce se odstranili hlavní nedostatky zhruba za 5,5 milionu korun. Při prvotních jednáních se zdravotníky rovněž padlo, že by se mohli nějakým způsobem finančně podílet na opravách.

„To platí. Pokud například provedeme zateplení objektu, sníží se nájemníkům zálohy na teplo. O tuto částku se jim navýší nájem, který jde vlastníkovi, což je město,“ doplnil ředitel Městské realitní agentury Pavel Merta.