Černé skládky vznikají v Havířově téměř denně hned na několika místech. Radnice se po dohodě s Technickými službami Havířov rozhodla situaci řešit a hodlá v co nejkratší době postavit dva nové sběrné dvory. Jediný je momentálně k dispozici na Karvinské ulici. „Pro řadu lidí z okrajových částí města je to daleko. Často kvůli tomu nedbají na vyhlášky a věci, které mají povinnost odevzdat k likvidaci na určeném místě, vyhazují k popelnicím, čímž vlastně zakládají černé skládky, za což mohou být potrestáni,“ řekl náměstek primátora Zdeněk Osmanczyk. „Právě přiblížení skládek k dalším lidem by mohlo situaci výrazně zlepšit,“ dodal Osmanczyk.

Radnice vyhlásila záměr zřídit dva sběrné dvory. Jeden na Šumbarku a druhý v městské části Podlesí u prodejny Albert. Obyvatelé, kteří bydlí v blízkosti druhé lokality, se proti tomuto záměru postavili, sepsali petici a vyvolali jednání s vedením města. Nelíbilo se jim hlavně bydlet vedle sběrného místa a koukat na něj z oken svých bytů. Dále poukazovali na špatný stav komunikací a možné problémy s dopravou, která je už nyní v této lokalitě dost složitá.

„Lidé přišli na jednání s jasnými a konkrétními připomínkami, které chápu a budeme je brát určitě v potaz. Zařadíme je do dalšího projednávání. Tito lidé si dokonce mysleli, že je už o všem rozhodnuto. Měl o tom údajně informovat na hornických slavnostech jeden ze zastupitelů, ale v tomto okamžiku je vše pouze ve stádiu příprav,“ upozornil Osmanczyk.

Přes připomínky občanů může dvůr ve vytipované lokalitě vzniknout. Námitky mohou mít vliv na projekt, který bude použit při územním řízení, které ještě nezačalo. Město nevlastní moc pozemků, které by se k tomuto účelu daly použít. Proto se všeobecně předpokládá, že zde sběrné dvory budou nakonec zřízeny, jen budou obehnány zelení a zlepší se průjezdnost přístupových komunikací.