V loňském roce se cizinci v rámci projektu Slova nejsou důležitá učili v kurzu česky, měli možnost absolvovat nejrůznější poznávací výlety, konverzovat v angličtině či projít kurzem Jak se žije v.., který je zaměřen na poznávání cizích kultur.

„Do kurzů češtiny se zapojilo šest Vietnamců. Poláci a Řekové, kteří zde žijí dlouhodobě a účastnili se i aktivit poznávacích a sbližovacích,“ uvedla koordinátorka projektu Alena Limová.

Samotný úspěch v integraci těchto rodin není podle Limové otázkou jednoho roku, ale dlouhodobější práce. „Velkou pozornost jsme se snažili věnovat především Vietnamské komunitě, za velký úspěch považujeme to, že máme blízké kontakty na několik z nich a že se tito velmi pracovně vytížení lidé účastnili akcí jako Kurz češtiny, Mikuláš, či výlet do Rožnova,“ dodala Limová.

V příštím roce bude rozšířena působnost projektu např. o organizaci plavání pro české děti a cizince, víkendová setkání „Já, máma, táta“, poradenskou činnost pro rodiny cizinců apod.

Projekt, kterého se mimo Sluníčka účastní i Rodičovské centrum Chaloupka Ostrava, Centrum pro mladou rodinu Bobeš v Bohumíně a nově i Klub maminek Broučci z Frýdku Místku, může existovat díky blokovým grantům finančního mechanismu EHP, které získal především z Norska.

Jak při slavnostním zahájení projektu uvedl sám norský velvyslanec, peníze na projekty dostává jen zhruba polovina z těch, které o to požádají. „Mám radost, že jeden z grantů byl přidělen právě na tuto činnost,“ prohlásil Peter Raeder.

Příspěvek na projekt integrace cizinců byl téměř 45 tisíc eur a v dalších dvou letech se podle Raedera počítá s dalšími, možná i statisíci eur.

Petr Wojnar