Lidé ze sdružení Bytyokd.cz v těchto dnech sepisují petici, která je určena vládě a Parlamentu ČR. „Chceme dosáhnout dodržení slibu, který nám dal vlastník bytů pan Bakala. A tím slibem je, že byty nám odprodá do našeho vlastnictví za zvýhodněných podmínek, nic jiného pro nás totiž nepřichází v úvahu. Navíc peticí prohlašujeme, že privatizace bytového fondu byla provedena bez vědomí a informovanosti občanů. Stát totiž připustil převod tohoto majetku do soukromé podnikatelské sféry bez ohledu na nájemníky a dostal tak do svízelné situace více než jedno sto tisíc občanů,“ říká Roman Macháček ze sdružení Bytyokd.cz.

Na počínání sdružení reagují i lidé, kteří bydlí v bytech družstevních. „Takové petici se každý vysměje. Kdo to kdy viděl, aby se nájemníci domáhali prodeje bytů, ve kterých shodou okolností bydlí? Těmi okolnostmi je například to, že ten byt jim byl kdysi dávno přidělen, nejčastěji za to, že pracovali pro šachtu. Jak k tomu přijdou kupříkladu družstevníci, kteří si byty museli ve splátkách zaplatit? Je čistě na vlastníkovi bytů, zda je prodá či neprodá. Být Bakalou, tak ještě zvednu nájemné,“ rozčiluje se účastník diskuze Tonda.

Paní Věra mu však oponuje. „Byty by samozřejmě měli koupit nájemníci. Pokud prodávala byty města a jiné privatizované podniky, potom považuji prodej bytů OKD nájemníkům za jedině možnou variantu. Jinak se podle mě jedná o zvýhodňování soukromého sektrou. Viz cena bytů, za kterou byly soukromému majiteli prodány!“ hájí zájmy sdružení pisatelka pod jménem Věra.

Spousta lidí podle slov diskutující a přímé organizátorky petice paní Jany se sdružením Bytyokd.cz sympatizuje, ač nejsou ani nájemníky bytů OKD. Paní Jana rovněž poukazuje na privatizaci těchto bytů. „Existuje podezření, že došlo při privatizaci bytů k nezákonnému jednání a to právě zkoumají právníci. A pokud toto podezření existuje, je na místě dát podnět k prošetření. Zatím je vše ve stádiu šetření. Petice, směřující do Poslanecké sněmovny a Senátu s dostatečným množstvím podpisů je jedním ze způsobů, aby se celou věcí začali zabývat i politici za účasti zástupců sdružení a nesmetli ji ze stolu,“ myslí si paní Jana.

Mnoho lidí po slibu pana Bakaly začalo do renovací bytů OKD investovat vlastní peníze. „Veřejný příslib pana Bakaly způsobil v hodně případech i to, že lidé začali do renovace bytů investovat své peníze, protože počítali s odkoupením a hodně jich začalo spořit, aby si byt mohli za 3 roky koupit. Zatím s byty nemohli nic dělat a v případě stěhování museli dát byt do původního stavu. Mnozí z nich už tehdy zvažovali jiný druh bydlení, ale ustoupili od toho, protože avizované ceny byly výhodnější. Bakala svým nedávným prohlášením po třech letech od slibu, lidi pořádně rozladil a nyní po výrazném zdražení bytů na trhu vzal mnohým šanci získat bydlení jiné,“ říká Jana z internetové diskuze.

Její názor potvrzuje i Tom. „RPG mělo na to, aby se pustilo do oprav 3 celé roky. Tři roky na to kašlali, až aktivita nájemníků RPG je donutila něco dělat! Nutit soukromého vlastníka k prodeji nikdo nemůže. Někdo však může napadnout porušení zákona při privatizaci, zablokovat celý nemovitý majetek RPG a soudit se,“ dodal pan Tom.