Nové toalety tak budou sloužit veřejnosti v době otevíracích hodin hřbitova, je v nich i bezbariérový přístup a další úpravy, které zkulturnily hřbitov. Ty přispěly i k lepším pracovním podmínkám pro správu hřbitova. Zaměstnanci mají k dispozici novou šatnu a sklady na drobný materiál či zahradní techniku.

„Součástí prostor sociálního zařízení je také úklidová komora, kde si lidé mohou omýt například vázy,“ vysvětlila mluvčí Swiderová. V tomto prostoru bude umístěn i automat na prodej svíček.

Při stavbě nového sociálního zařízení se také provedly úpravy u budovy obřadní síně: vyčistily se podlahy v suterénu, nainstalovaly se čerpadla pro odčerpávání případných spodních vod, vyspravila se sklepní okna a na příjezdové cestě se objevila nová zámková dlažba. Veřejné WC a další prostory budou sloužit lidem od tohoto víkendu. Jeho stavba s dalšími úpravami vyšla město na 6 milionů korun.

Z celkem pěti hřbitovů v Bohumíně se nejvýraznější rekonstrukce dočkal před pěti lety hřbitov ve Starém Bohumíně.

„Hřbitov jsme tehdy rozšířili přibližně o 1,5 hektarů a jeho kapacita postačí na dalších 50 až 70 let,“ uvedla mluvčí bohumínské radnice Lucie Balcarová. V ostatních městských částech, tedy Vrbici, Záblatí a Skřečoni mají hřbitovy dostatečnou kapacitu, v Novém Bohumíně se už nepohřbívá.

„Přístavbou získalo také pietní místo ve Starém Bohumíně navíc 1500 hrobových a 560 urnových míst. „Součástí stavebních úprav bylo také i nové centrální osvětlení, chodník ze zámkové dlažby a vodovodní přípojka. V této části už za pět let přibylo mnoho nových hrobů, takže už zde vznikly další tři nové chodníky v zámkové dlažbě,“ dodala Balcarová s tím, že tehdejší opravy stály městskou pokladnu téměř milion a půl korun.

Aktuálně se nyní opravují dva centrální chodníky na hřbitově ve Starém Bohumíně za 800 tisíc korun a průběžně se konají i opravy na plotech všech hřbitovů.

Plot kolem hřbitova v Orlové-Zimném dole už dlouhou dobu volal po opravě. „Právě nyní tam probíhá výstavba první části oplocení z jižní strany po bránu,“ říká mluvčí Orlové Nataša Cibulková.

V nejbližších dnech dojde na tomto místě k vykácení 14 velkých lip, které narušují statiku plotu i okolních hrobů. Kácení těchto lip je možné provést až po ukončení vegetačního období. „Stromy nahradíme novými, v areálu hřbitova bude do pěti let vysazeno celkem 215 stromů, z toho do příštího roku bude vysázeno celkem 65 stromů,“ vysvětlila Cibulková.

Práce na novém oplocení budou trvat do konce měsíce října a zjara se bude opět pokračovat. „V areálu hřbitova jsme například také opravili lavičky za 44 tisíc korun, káceli jsme rizikové stromy, frézovali pařezy a likvidovali křídlatku,“ doplnila rozsah prací Cibulková. Nový plot vyjde město na více než tři miliony korun.