Diář pro rok 2009 i turistický průvodce jsou praktickými pomůckami, které se hodí do každé domácnosti.

„Při přípravě kalendáře na rok 2009 jsme upustili od tradiční podoby kalendáře a zpracovali jsme týdenní diář s fotografiemi akcí, které se vždy v daném období pravidelně konají. Kromě fotografií z akcí jsou v diáři uvedeny také termíny připravovaných sportovních turnajů, zápasů, společenských a kulturních akcí pořádaných nejen městem, ale i ostatními organizacemi.

Jsou zde uvedeny termíny např. Havířovských hornických slavností, Bambiriády, Miniteatra, Dne Země, havířovského festivalu Inkubátor, Miss Renety, muzikálů, plesů, koncertů a vystoupení žáků ZUŠ, mistrovství mladých hasičů, akcí pro zdravotně postižené, pro děti, dospělé i seniory. Děkujeme organizacím, které se zapojily do tvorby diáře a dodali nám fotografie a termíny akcí plánovaných pro rok 2009,“ uvedla mluvčí havířovského magistrátu Jana Pondělíčková.

Brožura Objevuj a poznávej je určena aktivním lidem, kteří chtějí poznat město a jeho okolí. Jako průvodce se hodí nejen přespolním turistům, ale i Havířovanům, kteří chtějí poznat okolí svého bydliště jinak.

„Tato publikace je česko-anglická. Spoustu krásných fotografií města doplňují informace z historie, o Sorele, významných památkách, ale také moderní výstavbě. Nejen pro turisty je určena část oblíbených výletních cílů, která zve k prohlídce Památníku životické tragédie, Meandrů řeky Lučiny, Těrlické i Žermanické přehrady. Pro projížďku na kole je nabídnuta 29 km trasa Datyňským lesem k Žermanické přehradě nebo 37 km projížďka z Havířova do archeoparku v Chotěbuzi. Trasy jsou podrobně rozepsány včetně možných zastávek a cyklistické mapy. Pro pěší je určena procházka podél Meandrů řeky Lučiny, která je dlouhá 12 km, 10 km dlouhá je procházka s prohlídkou pamětihodností a zajímavostí Havířova,“ vysvětlila mluvčí Pondělíčková.

Součástí brožury je také seznam sportovních zařízení a také kulturních zařízení, včetně kontaktů. Na poslední dvoustraně je mapa okolí Havířova.

Diář i turistický průvodce budou v prodeji v Městském informačním centru. Diář bude stát 60 korun, brožura 50 korun.