„Pozvánku jsme rozeslali všem vedoucím pracovníkům oddělení sociálně právní ochrany dětí, kterých je v našem kraji dvaadvacet. Během setkání chceme sociálním pracovníkům ukázat nově vybudované prostory, ale především se budeme bavit o spolupráci. Je důležité, aby co nejdříve vešla možnost umístění dětí do osmnácti let do podvědomí všech,“ řekla vedoucí Simona Šostá Skovajsová. Dne otevřených dveří by se měl také zúčastnit zástupce města Havířov a zástupce krajského úřadu, jako zřizovatele.

V rodinách dochází k situacím, kdy jsou děti bezprostředně v ohrožení a musí být odebrány. Jsou-li to sourozenci s rozlišným věkem, zažijí hned dvě traumata. Jednak se ocitnou v úplně novém prostředí, a k tomu jsou ještě od sebe rozděleni. Smyslem přestavby ve Čtyřlístku je druhému traumatu zabránit.

„Bude se jednat o krátkodobé pobyty, kdy v co nejkratším čase musí být rozhodnuto, zda bude dítě navráceno zpět do rodiny, nebo bude umístěno vzhledem k jeho věku do příslušného zařízení. Pokud to budou sourozenci, nebude docházet k jejich odloučení, což je velice důležité pro jejich psychickou stránku,“ dodala vedoucí centra Simona Šostá Skovajsová.