Stížnost za všechny vyjádřila na webových stranách města jedna z obyvatelů přilehlé oblasti. Tvrdí zároveň, že není jedinou nespokojenou. „Hluková zátěž je velmi vysoká a velmi obtěžuje lidi z okolních rodinných domů,“ uvádí nespokojená obyvatelka města.

Proto také za obyvatele tohoto místa podala spolu s podpisovou listinou i žádost o nápravu na krajskou hygienickou stanici. Podporu stěžovatelům vyjádřilo i město Český Těšín. O problematice v úseku rychlostní komunikace bylo město občany informováno, načež si vyžádalo po Ředitelství silnic a dálnic výsledky měření hluku v dané oblasti.

„Vyžádané podklady nám byly předány, otázkou ovšem je, zda byly všechny,“ řekla Irena Kostelencová z odboru výstavby a životního prostředí. „Někomu tato silnice život zpříjemnila, jiným ho znechutila. Věc se nadále řeší, ovšem to, co nevyhovuje, by se mělo napravit,“ uvedla Kostelencová.
Ředitelství silnic a dálnic se prý opírá o výsledky měření v daných oblastech.

„Měření v úseku silnice R 48 v oblasti Dolního Žukova i Českého Těšína již proběhlo. Prokázalo, že v denní době nejsou překročeny limity hluku. V oblasti přemostění potoka Šadový dochází k překročení hluku v noci u jednoho rodinného domku. S vlastníkem už v této věci proběhla jednání,“ vysvětlila manažerka projektového týmu Irena Kryžanková, která nevyloučila, že správce silnice skutečně zajistí doplnění protihlukových stěn v ulici Šadové.

„Zde také reagujeme na výsledky měření, jež se začaly vyhodnocovat na začátku července. Samotná náprava ovšem nemůže být otázkou dvou nebo tří měsíců. Jsme ve fázi přípravy tak, aby byla možná realizace doplňujících opatření v roce 2009,“ dodala Kryžanková.

Petr Wojnar