Každý ze stromů je nasvícen třemi reflektory umístěnými v zemi. Světlo vytváří efekt nasvícení koruny zespodu. Podobné osvětlení bylo pod stromy instalováno už před několika lety. Firma však odvedla ledabylou práci a pracovníci magistrátu nezajistili včasnou reklamaci. Když reflektory postupně zhasínaly, musely být zrušeny a nahrazeny novými, včetně nové elektroinstalace.

Nasvíceny jsou stromy, které připomínají původní trasu takzvané Císařské cesty z Těšína do Opavy. Ta kopírovala dnešní ulice Těšínskou, Elišky Krásnohorské, Národní a Hlavní. Na snímku je zachyceno osvětlení jednoho ze stromů.