Mladá Havířovanka prokázala na Celostátní soutěžní přehlídce oborů kadeřník a kosmetička, konané 17. září v Českých Budějovicích skvělé dovednosti a se svým modelem Duhové mámení s přehledem porazila všechny účastníky.

„Denisa rozšířila řadu úspěchů dalších studentek z předchozích let. Od letošního podzimu se může stejným mistrem v kadeřnictví a kosmetických službách stát kdokoli, kdo se přihlásí do rekvalifikačních kurzů, které se naše škola chystá otevřít,“ řekla profesorka Lucie Bojasová.

V nabídce Střední školy v Havířově-Prostřední Suché je kurz kadeřnických prací a kurz manikúry a pedikúry. Výuka bude probíhat od 8. listopadu, a to vždy o sobotách a nedělích a v době školních prázdnin. „Kurz kadeřnictví v délce 400 hodin bude zakončen závěrečnou zkouškou a jeho absolventi obdrží osvědčení. Výuka manikúry a pedikúry potrvá 200 hodin a rovněž bude zakončena předáním osvědčení po vykonání závěrečné zkoušky,“ přiblížila Bojasová.

Zájemci o rozšíření kvalifikace v těchto atraktivních oborech se mohou přihlásit na výše jmenované školy nejpozději 17. října. Přihlášku a více informací lze získat také na internetových stránkách školy www.stredniskola-sucha.cz a na odloučeném pracovišti v Havířově-Podlesí, kde budou oba kurzy probíhat.