„Myslím, že ta informace už není tajná, skutečně jsme vyzvali pana Bakalu ke schůzce, na které bychom s ním toto téma rádi probrali,“ řekl předseda sdružení Roman Macháček.

Dodal, že cíl sdružení BytyOKD.cz zůstává stále stejný: dosáhnout toho, aby majitel OKD dostál svým slibům z roku 2005 a prodal současným nájemníkům bývalých bytů OKD byty do osobního vlastnictví.

„Zatím nevíme, zda ke schůzce skutečně dojde, ale máme neoficiální informaci, že také pan Bakala má o setkání zájem. Termín jsme nechali na jeho časových možnostech,“ řekl Macháček.

Jak na návrh reagoval přímo Zdeněk Bakala, se redakci zjistit nepodařilo.

Sdružení BytyOKD.cz zároveň připravuje první oficiální tiskovou konferenci. Její termín však zatím není stanoven. „K tomu všemu pracujeme na právních analýzách celé této problematiky,“ vysvětlil Macháček.

Připustil, že prověřují i informaci, která pronikla z vedení RPG. Autor e–mailu nabádá členy Sdružení BytyOKD.cz, aby nárokovali plnění smlouvy mezi Fondem národního majetku a OKD, která stanovuje, že pokud podmínky ze strany OKD nebudou řádně plněny, majetek přechází zpět do správy státu. Smlouva má platnost do konce roku 2008. „Prověřujeme tuto informaci,“ řekl Macháček.