„Na mnoha místech jsou nataženy nesmírně husté inženýrské sítě, takže se muselo upustit od použití strojů a sáhnout k ručnímu výkopu. Hlavní problém vězí přímo v areálu koupaliště, kde se tyto sítě nedávno značně rozšířily při rekonstrukcích a stavbách nových bazénů. Celkově to může samozřejmě způsobit menší komplikace, ale zásadní změnu v termínu dokončení by to přinést nemělo. Zhotovitel totiž zareagoval rychle a našim požadavkům ve všem vyhověl,“ přiblížil současnou situaci ředitel Správy sportovních a rekreačních zařízení Havířov Jiří Bednář.

Město nechalo na koupališti provést rekonstrukci stávající štěrbinové nádrže s tím, že odpadní vody budou odvedeny do městské kanalizace a následně do čističky odpadních vod. Splaškové vody budou přečerpávány výtlačným potrubím do gravitační kanalizace. Navržená trasa výtlačného potrubí kříží místní tok Sušanku.

„V místě křížení bude proveden nový most k uložení výtlačného potrubí. Součástí stavby je také rekonstrukce stávající splaškové kanalizace v areálu koupaliště,“ řekla o stavbě mluvčí havířovské radnice Jana Pondělíčková.

Náklady na tuto akci se vyšplhají na šestnáct milionů korun. Práce by měly být provedeny tak, aby byly travnaté plochy v perfektním stavu už na příští sezonu.