Nový útulek městu citelně chybí. Toulavých psů neubývá a kapacita útulků v celém regionu je téměř vyčerpána. Havířovský útulek bude stát na kraji městské části Prostřední Suchá. Na žádost obyvatel nejbližších domů, bude opatřen protihlukovou stěnou.

„Náklady na výstavbu útulku pro opuštěné psy a drobná zvířata budou činit 45 milionů korun. Ve schváleném rozpočtu na letošní rok je na zahájení stavby vyčleněno 10 milionů, zbytek bude profinancován v roce 2009,“ uvedla mluvčí havířovské radnice Jana Pondělíčková.

V útulku se počítá s 41 kotci pro psy, do kterých by se mělo vejít mezi 60 až 80 psy podle jejich velikosti. Další kotce jsou určeny pro karanténu. Projekt počítá také s jednou místností vyhrazenou pro kočky a klecí pro ptáky, hady a další zvířata, které občas ve městě strážníci nebo lidé odchytí a není je kam umístit.

„Samotná stavba útulku problematická nebude. Větší potíže jsou s přípravou infrastruktury, tedy přípojkou vody, elektřiny, plynu, splaškovou i dešťovou kanalizací, protože obytné domy jsou daleko od vybraného místa. V současné době ještě probíhá výběrové řízení na zhotovitele,“ doplnila Pondělíčková.

Povinnost města postarat se o toulavé psy není nejlevnější. Letos už bylo odchyceno 112 psů a na jejich ustájení, stravu a veterinární ošetření už magistrát vyčerpal 950 tisíc korun z předpokládané částky 1,3 milionu na celý rok.