S návrhem, aby internu vedl Vávra, přišel za Kovářovou provozovatel Domu zdraví Bedřich Wasserburger, který nechtěl vypůjčit nemocnici své lékaře bez zajištění odborné garance. „Po jednáních se situace změnila a v rámci zachování provozu interny a zachování péče o pacienty jsme se s vedením nemocnice dohodli a naši lékaři jsou připraveni nemocnici vypomoci,“ řekl provozovatel Domu zdraví Bedřich Wasserburger.

Ředitelka Deníku sdělila, že účast externích lékařů z Domu zdraví je vítaná a potřebná, ale nemocnice nebyla s obsazením služeb na nich závislá.

„Složitější situace opravdu souvisela s řízením interního oddělení. Dočasně pověřený primář Milan Kaifosz má momentálně zdravotní problémy, kterým mimo jiné neprospívá pracovní vytížení. Abychom předešli provozním komplikacím při jeho možném odchodu na nemocenskou, pověřila jsem v rámci platných přijatých mimořádných opatření dočasným řízením interny vedoucího lékaře interní části mezioborové JIP Pavla Vávru,“ řekla ředitelka Věra Kovářová.

Na dalším vývoji situace se bude podílet i nově přijatý náměstek pro léčebnou péči Jaroslav Lux, který svého času působil jako ředitel Fakultní nemocnice v Ostravě. „Z vnitřních zdrojů jsme vhodného kandidáta na tuto funkci nenašli. Tento člověk musí mít nejen dlouholetou praxi, ale rovněž dobré organizační a manažerské předpoklady. Na druhou stranu, máme zde primáře, kteří by mohli být dobrými náměstky lékařské péče, ale ti jsou na odděleních, kde je prioritou výrazný rozvoj oddělení,“ vysvětlila Věra Kovářová.