„Ti úspěšní zájemci, kteří byty vydraží, pak bytové jednotky včetně procentuálního podílu na společných částech domu a pozemku získají do vlastnictví,“ informovala mluvčí orlovské radnice Nataša Cibulková.

Dražba proběhne zítra od 10 hodin v Domě kultury. Registrace zájemců bude zahájena už od půl deváté.

Proč vlastně město k dražbě přistoupilo? „Jde o byty uvolněné z důvodu úmrtí či soudního vystěhování. Zvažovali jsme různé formy jejich převodu. Dražba se nám jeví jako nejvíce průhledná, s maximálním finančním efektem pro město Orlová, která rovněž umožní účastníkům dražby přímo ovlivnit finální cenu,“ vysvětlil orlovský starosta Jiří Michalík.

Dražit se bude jeden byt o velikosti 1+1 s vyvolávací cenou 500 tisíc korun a tři byty o velikosti 0+1, u nichž se vyvolávací cena pohybuje kolem 330 tisíc korun.

Podmínkou účasti v dražbě je složení dražební jistiny ve výši 10 tisíc korun na každou bytovou jednotku samostatně. Neúspěšným dražitelům bude částka vrácena.

Další informace k dražbě na www.oas.cz a na úřední desce města. „Pokud bude čtvrteční dražba úspěšná, přistoupíme k takovému způsobu prodeje bytů i v budoucnu,“ dodal starosta.