„V anketě se sešlo více než 400 anketních lístků, přičemž vítězná studie získala 179 hlasů. 131 hlasujících podpořilo návrh číslo dvě, zbývající podpořili další dva projekty,“ sdělila mluvčí města Nataša Cibulková.

Vítězná studie vychází z toho, že se Náměstí 28. října nachází mezi Masarykovou třídou a hlavní pěší zónou, která vede skrz centrum Orlové a částečně stranou od míst, která chodci nejvíce využívají.

„Kromě toho přímo na náměstí chybí služby veřejnosti. Aby se z náměstí stalo skutečné centrum města, a aby se tam chodci zastavili a zdrželi, navrhuje autor této studie vybudovat v oblasti pěší zóny mezi radnicí a Priorem pavilon s restauracemi, barem a venkovní terasou. Nabídku služeb pro veřejnost mohou doplnit i další, menší pavilony,“ popisuje vítězný projekt místostarosta města Radislav Mojžíšek.

Směrem k hlavní třídě by bylo náměstí ohraničeno přístřeškem pro autobusovou zastávku a bylo by tak chráněno před hlukem. Území, které se svažuje k parku, by bylo odstupňováno terasami, a tím pádem by se mohlo využít pro různé kulturní akce a volnočasové aktivity.

„Na samotném počátku jsme provedli důkladnou analýzu a pak se snažili náměstí oživit a propojit ho se stávajícími budovami. Je prázdné proto, že všechny vchody do budov nejsou ze strany náměstí. V lokalitě chybí posezení pro dospělé i děti, kavárničky a obchůdky. Zkrátka něco, kam lidé chodí a tráví svůj čas,“ uvedla k projektu Michel Lenzi z Winterthuru. Studie počítá také s malou vodní plochou, u které by lidé mohli posedět, všude by měl být i dostatek zeleně, laviček a odpočinkových míst.

Anketa o tom, jak bude vypadat nové centrum města, však není možná tou poslední. „Chtěli jsme, aby se veřejnost mohla vyjádřit k budoucí podobě centra města už od samotného počátku. Proto jsme jí představili i ideové náměty převedené na papír. Vzhledem k tomu, že žádná z těchto studií nepropadla, je možné, že architektonická kancelář se při zpracování vlastní studie a následně projektu zaměří na nejlepší nápady a myšlenky ze všech předložených vizí. Předpokládáme, že tato studie by měla spatřit světlo světa na jaře příštího roku a že ji opět představíme orlovským občanům,“ uvedl místostarosta Mojžíšek.

V těchto dnech bylo ukončeno výběrové řízení na zhotovitele studie. Z tohoto řízení vyjde architektonická kancelář, která vypracuje konečnou studii i projektovou dokumentaci budoucího centra Orlové.

„Samozřejmě, že vítěze této soutěže budeme informovat o názorech občanů, které vzešly z ankety doprovázející prezentaci výsledků architektonického workshopu,“ slíbil místostarosta.