Na prostranství se tak objevila nejen stonožka, která narostla do délky okolo dvou set metrů. Ta vznikla především díky umu dětí i rodičů z orlovských škol a školek, kteří ji spolu s pedagogy vytvořili z papírových krabic na boty. To ale byla jen část zábavného dětského odpoledne, které se stalo součástí celosvětové říjnové akce Týden pro inkluzi. Inkluze je výraz pro spojování aktivit a společný život lidí bez ohledu na jejich zdravotní stav. Akci Jsme kamarádi uspořádala orlovská Mateřská škola Radost ve spolupráci s Domem kultury města Orlové a místním městským úřadem.

Záštitu převzal orlovský místostarosta Martin Sliwka. „Přeji, ať je dnešní stonožka co nejdelší a věřím, že akce se dočká svého pokračování i příští rok. Fandím myšlence, aby podobných setkání lidí a dětí bez ohledu na jejich zdravotní stav probíhalo co nejvíce,“ řekl Sliwka.

„Už dříve jsem řekl, že společnost se nepozná jen podle toho, jaké má pěkné okolí a další věci, ale především podle toho, jak se dokáže postarat o své hendikepované, či třeba starší občany,“ doplnil Sliwkův kolega, místostarosta Radislav Mojžíšek.

Setkání se líbilo především dětem. „Moji krabici do stonožky jsem dělal tři dny. Přeji si, aby zrovna naše část stonožky byla co nejdelší,“ řekl při spojování dlouhého tvora osmiletý Karel Bernatík z orlovské Základní školy U Kapličky.

To, že setkání opravdu dokázalo podpořit myšlenku vzájemné spolupráce a tvoření, dokázaly i slova učitelky orlovské mateřské školy Lesní Beaty Venglářové, která vede třídu dětí z logopedickými problémy. „U nás jsme výrobu stonožky pojali jako společnou akci rodičů i dětí. Nakonec přišli všichni rodiče. To se rozhodně nedaří vždy, takže tentokrát to bylo moc fajn,“ raduje se pedagožka.

Akce Týden pro inkluzi probíhá v celém světě. Kromě České republiky se koná například ve Velké Británii, Polsku, na Slovensku, či v Jihoafrické republice.