O historii a současnosti svazku, který zahrnuje Kaňovice, Paskov, Řepiště, Sedliště, Šenov, Václavovice, Vratimov a Žabeň, hovořil starosta Paskova, Petr Pauk. Aktivity v oblasti cestovního ruchu přiblížil ředitel Beskydského informačního centra Richard Žabka. K zajímavostem patřila informace o akci Beskydské veselé léto, které se koná již třetím rokem ve Frýdku-Místku.

Od června do září na různých místech města se uskutečnilo letos celkem devět kulturních vystoupení rozložených do třiadvaceti dnů. Na pódiích i mimo ně se představili umělci všech možných žánrů z domova i ze zahraničí. Účast byla kolem dvaceti sedmi tisíc návštěvníků. Připravuje se i na rok 2009.

Sekretářka sdružení Region Beskydy Dagmar Valášková, probrala problematiku dotací pro venkov v rámci operačního programu přeshraniční spolupráce.
Hlavní téma Strategický plán rozvoje měst a obcí Regionu Slezská brána na léta 2007 až 2015 zevrubně rozebral starosta Řepiště, Rostislav Kožušník. Podtrhl, že k hlavním společným cílům patří projektový manažer, vytvoření webové stránky regionu, projekty na úsporu energie, tvorba GIS včetně paspartu cest, výstavba cyklotras a chodníků, rozvoj zařízení sociálních služeb pro seniory, systém likvidace zelených odpadů, dobudování cyklostezky Ostrava – Beskydy a údržba historických památek.

„Věřím, že naše dnešní setkání významně přispěje k dalšímu prohloubení spolupráce a bude impulsem k hledání nových námětů a myšlenek ke zkvalitnění života obyvatel Regionu Slezská brána,“ uvedla starostka Šenova Darja Kuchařová.

Na závěr předala diplomy a grafické listy udělené k výročí 10 let města Šenova jako poděkování zastupitelstva za zásluhy o rozvoj města, Miladě Ptoškové, Cecilii Stachové, Blaženě Králové, Františku Hegedüsovi a Sboru dobrovolných hasičů.

Pamětní listy obdrželi také zástupci regionu. Po oficiální části setkání pokračovalo neformální diskusí a nechyběla ani zábava s hudbou.